Reklama
 
Blog | Jana Šimonová

Pět otazníků tančících kolem Nečase

Ať se to premiéru Nečasovi líbí, či nikoli, co se stalo, nelze odestát, hlavně to nelze popřít, ani markýrovat naivními výmluvami o špehování bývalky milenkou. Situace je mnohem vážnější, a tak jak advokát Sokol bude mít fůru práce, tak jeho klienti i Nečas bude mít fůru problémů. Nečas ale vystupuje v roli premiéra. V jeho pozici je těžké po vzoru Janouška tvrdit, že neví, co se stalo, i když chápe, že něco se stalo. Jaké otázky kolem Nečase vyskakují a čekají na seriozní odpovědi?

 

Čemu se premiér Nečas diví?

Premiér Nečas mimo jiné projevil údiv nad tím, že kauzu dozoruje Olomoucké vrchní státní zastupitelství, konkrétně jeho ostravská pobočka, Okresní soud v Ostravě. Zřejmě jako všechno i tento Nečasův údiv byl hraný.

Reklama

Přece snad i premiér Nečas je v obraze a není stižen zapomínáním, tudíž si vzpomene na to, že pokud policisté v rámci aktuálně probíhajícího zatýkání osob prohledali také dům Libora Grygárka, jednoho z aktérů, účinkujících v justiční mafii podle Marie Benešové. Na Grygárka nelze zapomenout, neboť on jediný z nařčených si na Marii Benešové soudně vymohl za její slova omluvu.

Libor Grygárek již nepůsobí na Pražském vrchním státním zastupitelství, ale přesto z důvodu možné podjatosti jeho „mateřského“ soudu byla kauza svěřena Okresnímu soudu v Ostravě. To by ale i premiér Nečas měl vědět a nedivit se tak teatrálně před kamerami médií. Vypadalo to nacvičeně, dokonce nacvičené nevěrohodně.

 

Čemu premiér Nečas říká běžná politická dohoda?

V kritizovaných trafikách pro někdejší stranické rebely nevidí problém. Řekl k některým spícím, jiným netečným, některým překvapeným poslancům: „Lidé, kteří se zachovali ke své straně loajálně a odmítli způsobit pád vlády, a to, že s nimi tato strana dále počítá, to podle mě není neobvyklé. Já podpořím tebe, ty podpoříš mě: to je přece standardní součástí politiky.“ A k úžasu již užaslých pokračoval: „Mám být stíhán za to, že proto, abych se stal premiérem, jsem nabídl místo ministra zahraničí Karlu Schwarzenbergovi a pozici vicepremiérky Karolíně Peake?“ Zdroj ČT24.

Že by se k citlivým ouškům premiéra přes jeho PR bariéru nedoneslo, že média a veřejnost v poslední době tyto trafiky odsuzují? Opravdu si premiér myslí, že kupčení s funkcemi a lukrativními posty ve státních a polostátních firmách je v pořádku? Má snad za to, že mu bude Karolína Peake vděčna za to, že otevřeně vyzradil, proč tato dáma ještě stále setrvává v politické pozici, v níž je, ačkoliv sto plus jeden důvod mluví proti tomuto jejímu angažmá?

 

Co podle premiéra Nečase je ostudné pro ČR v očích zahraničních pozorovatelů?

Co je pro ČR z hlediska zahraniční politiky škodlivé a poškodí ČR v hodnocení jako spolehlivé země pro spolupráci? Podle premiéra Nečase nikoli ta skutečnost, že vysoce postavení generálové Vojenské zpravodajské služby jsou zapleteni do aféry ohrožení bezpečnosti ČR, ale fakt, že jejich neloajálnost vůči vlasti vyplula na světlo boží a oni jsou kvůli tomu zatčeni.

na pátečním jednání Sněmovny přednesl Nečas toto: „Zatčení dvou generálů Vojenské zpravodajské služby, kteří sloužili této zemi a zúčastnili se ostrých misí, nikoliv ve štábní funkci, ale v poli, tímto teatrálním způsobem, je fatální poškození České republiky.“ Zdroj ČT24.

Premiér Nečas v dobře organizované a utajené akci ÚOOZ vidí teatrálnost, ačkoliv všem logicky myslícím musí být jasno, že aféra takového rozsahu v novodobé historii ČR zatím nebyla a je jen vyjádřením upřímné víry a prostého doufání, že hned tak se opakovat nebude.

 

Co podle premiéra Nečase není hodno jeho pozornosti?

Premiér Nečas svoji řeč v pátečním jednání Sněmovny zakončil větou: „Výzvy k odstoupení nevyslyším.“ Zdroj ČT24. Myslel tím výzvy ke svému odstoupení. Kromě těchto výzev ale padly i výzvy k pádu vlády, respektive k jednání o důvěře, či naopak nedůvěře vlády. Premiér Nečas během své řeči pronesl i „čert vem můj osud premiéra vlády“, čímž jednak odporuje své větě o neslyšení výzev k složení funkce premiéra, zároveň dokázal, že mnoho pozornosti nevěnoval ani svému vlastnímu projevu.

Tím je možná vysvětleno, proč jinak zcela dobrovolně učinil veřejné prohlášení, z něhož plyne jeho účast na korupci ve vysoké politice formou rozdávání takzvaných trafik a kšeftování s výhodami výměnou za jiné výhody, placené ze státní pokladny. Premiéra Nečase chrání imunita. Běžný občan by z poslanecké sněmovny byl vyveden s klepety na rukou. Ale ani osud běžných občanů není hoden Nečasovy pozornosti, jakož ani jeho osobní dojem, který v mysli běžných občanů svým chováním zanechal.

 

Kdo dýchá premiéru Nečasovi na záda?

Politické kšefty Nečase vycházejí na povrch a medializují se postupně, jak jsou vyzrazeny. Je čas domýšlet, kdo se těší na Nečasův pád a jeho post. Samozřejmě, jako už tolikrát, plamenné řeči komunistů a socialistů nesvedou shodit vládu. Široká obec voličů to pochopí. Příprava voleb je totiž zdlouhavá a organizace voleb je drahá. To je určitě nejlepší počkat až na řádné volby. Mohl by jen padnout premiér, pokud opravdu jeho situace bude tak neúnosná, že média a zahraniční obraz ČR vyvinou tak silný tlak.

Asi vyvinou. Nejde totiž o sledování premiérovy bývalé ženy skvadrou, pověřenou jeho milenkou, ani nejde jen o dvě tři trafiky, přidělené na základě stranických dohod. Jde o více, o větší aféru širšího rozměru. Dá se předpokládat, že pro usmíření s rozezlenou veřejností, pro její ukolébání k sladké nečinnosti a s pomocí vlídných redaktorů vlídných médií dojde k pádu nečas, k jeho odvolání, nebo k jeho rezignaci.

Na jeho záda totiž dýchá už delší dobu Schwarzenberg. A navíc – po prohrané bitvě o prezidentský úřad si za svoji snahu a boj o dobré jméno TOP09 zaslouží poděkování. Jaké jiné poděkování by se hodilo více, než politický post. Jeden by mohl být volná – ten Nečasův. Premiér Schwarzenberg … jak by to znělo? Nestojí za to na chvíli se probudit a říct si o post v čele Vlády ČR?

Obrázek v perexu – popiesk: Premiér Nečas

Obrázek v perexu – zdroj: ct24.cz

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama