Reklama
 
Blog | Jana Šimonová

Jaká jsou práva dítěte školkou povinného

Ředitelka mateřské školy, kam vaše dítě chodilo, rozhodla o ukončení jeho docházky, a vám toto rozhodnutí dělá škrt přes vaše plány? Obraťte se na soud. Paní ředitelka totiž rozhodla o ukončení předškolního vzdělávání vašeho dítěte. Takové rozhodnutí ale podléhá přezkumu ve správním soudnictví bez ohledu na zřizovatele mateřské školy.

 

Ředitelka mateřské školy, kam vaše dítě chodilo, rozhodla o ukončení jeho docházky, a vám toto rozhodnutí dělá škrt přes vaše plány? Obraťte se na soud. Paní ředitelka totiž rozhodla o ukončení předškolního vzdělávání vašeho dítěte. Takové rozhodnutí ale podléhá přezkumu ve správním soudnictví bez ohledu na zřizovatele mateřské školy.

Právní úprava důvodů ukončení předškolního vzdělávání je taxativní, tudíž se od ní nelze libovolně odchýlit. Mateřská škola a dítě nejsou při rozhodování o ukončení předškolního vzdělávání v rovném postavení. Ze strany mateřské školy pak rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání dítěte lze považovat za autoritativní.

Reklama

Dítě nemá možnost ani prostřednictvím rodičů sjednat si s MŠ jakékoliv podmínky pro takové rozhodnutí. Jinými slovy rozhodnutí MŠ nevyplývá ze soukromoprávní dohody mezi MŠ a dítětem, a tedy ani nemůže být předmětem nějaké smlouvy.

I předškolní vzdělávání garantuje ústava, když hovoří o zaručeném právu na vzdělání. Proti nezákonnému zásahu do tohoto práva lze bránit se soudně. Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že správní soudy musí lidem poskytnout ochranu proti nezákonnému zásahu do práva na vzdělání, garantovaného ústavou.

Pro soudní přezkum aktů správních orgánů je nutné splnění tří podmínek – ve sporu musí jít o orgán moci výkonné, tento orgán musí rozhodovat o právech a povinnostech fyzických a právnických osob a rozhodování se musí týkat oblasti veřejné správy. Rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání je rozhodnutím o právech a povinnostech dítěte jakožto fyzické osoby.

Mimochodem přijetím dítěte do MŠ má být dítěti garantován přístup ke vzdělávání v souladu se školským zákonem a se školním vzdělávacím programem, vydaným ředitelem mateřské školy. Tento program musí být v souladu s rámcovým vzdělávacím programem, vydávaným příslušným ministerstvem.

Rozhodování o ukončení předškolního vzdělávání nemůže být jednostranným aktem pouze ze strany ředitele MŠ. Jednak je upravují veřejnoprávní normy školského zákona, jednak jednotná úprava práv a povinností škol bez ohledu na zřizovatele

Rozhodování o ukončení předškolního vzdělávání navíc upravují veřejnoprávní normy školského zákona. Existuje také jednotná úprava práv a povinností škol bez ohledu na zřizovatele, čili ředitel jakékoliv MŠ se pohybuje v oblasti veřejné správy, a to i kdyby školku zřídila církev, či jiný soukromý subjekt, firma, zaměstnávající rodiče, apod.

To je ovšem teorie. V praxi žádný rodič nebude riskovat duševní zdraví svého dítěte tím, že ho nechá navštěvovat mateřskou školu, s jejíž ředitelkou se bude soudit. To by totiž soudy musely postupovat daleko rychleji a transparentněji, než se tomu v ČR děje. Takhle by dítě dříve skončilo v péči psychiatra, než by ředitelčino jednání zkorigoval rozsudek sporu. A tak tedy i z tohoto důvodu jsou práva dětí v ČR chráněna jen hypoteticky.

Článek je publikován i na mém blogu http://simonova.blog.cz/ 

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama